privé zakelijk

Rekam verbindt.

Actievoorwaarden Glasvezel Kortingsweken Rekam

 

 

 1. Deze Actievoorwaarden gelden voor de door Stichting Rekam (hierna: Rekam) georganiseerde “Kortingsweken bij Rekam” actie.
 2. Deelnemers aan de “Kortingsweken bij Rekam” accepteren automatisch de actievoorwaarden.
 3. Bewoners van adressen, voorzien van een ongebruikte glasvezelaansluiting in het “Geselecteerde gebied”, krijgen € 25 gestort op hun IBAN, als ze zich tijdens de Actieperiode aanmelden voor een glasvezelabonnement bij een provider op het Rekam glasvezelnetwerk en deze aansluiting voor 1 augustus 2019 wordt geactiveerd (hierna: Kortingsactie).
 4. De Actieperiode loopt vanaf 1 mei 2019 tot en met 31 mei 2019.
 5. Het geselecteerde gebied waar de Kortingsactie van toepassing is, is het Rekam aansluitgebied.
 6. De Kortingsactie geldt alleen als er op het adres voor het eerst een glasvezelabonnement wordt afgesloten voor een periode van ten minste 1 jaar.
 7. Op het adres moet een beschikbare glasvezelaansluiting zijn van het Rekam netwerk. Via de website van Rekam is te controleren middels een postcode en huisnummer check of er een glasvezelaansluiting beschikbaar is.
 8. Betaling van de korting geschiedt indien aan twee voorwaarden is voldaan:
  1. Het abonnement is in de Actieperiode aangevraagd via de keuzehulp van Rekam bij de aangesloten glasvezelproviders in het geselecteerde gebied.
  2. Rekam heeft van de glasvezelprovider het verzoek tot aansluiting op het adres binnen het geselecteerde gebied ontvangen en de netwerkaansluiting geactiveerd voor 1 augustus 2019.
 9. Om de Korting uit te betalen heeft Rekam van de klant naam, adres en IBAN-gegevens nodig. Deze worden op de website van Rekam bij het afsluiten via de keuzehulp aan de klant gevraagd. Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt voor controle en uitbetaling doeleinden en worden binnen 3 maanden vernietigd.
 10. Uitbetaling van de korting op het aangeleverde IBAN-rekeningnummer, zal plaatsvinden binnen vier weken na activatie van het glasvezelabonnement.
 11. Deelnemende glasvezelproviders zijn CBizz, TriNed, Solcon, Glasnet en Netrebel.
 12. De Kortingsactie wordt uitgekeerd, ongeacht andere acties van de glasvezelproviders.
 13. Bij enig vermoeden van fraude of misleiding wordt de korting niet uitgekeerd of kan deze worden teruggevorderd.
 14. Rekam is te allen tijde gerechtigd de actievoorwaarden te wijzigen of de actie stop te (laten) zetten. Dit heeft geen gevolgen voor reeds aangemelde klanten, die aan alle hiervoor genoemde voorwaarden voldoen.
 15. Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de actie en deze actievoorwaarden kunnen deelnemers contact opnemen Rekam.
 16. In gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van Rekam.